Mając świadomość, że nasza przyszłość i rozwój firmy zależy od naszych klientów, skupiamy się na zaspokajaniu ich potrzeb i oczekiwań. Podnoszeniu jakości naszych usług. Uważamy, że głównym czynnikiem naszego rozwoju i sukcesu jest wysoka jakość usług gwarantowana poprzez dobrze zorganizowana działalność. Dlatego też wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 w całej naszej organizacji.
Kierujemy się najważniejszym dla nas kryterium – dobrem klienta.

Aby zagwarantować naszym Klientom, że dbamy o bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych usług, poddaliśmy się audytowi SQAS przeznaczonemu dla dostawców usług transportowo-logistycznych i dystrybutorów chemicznych, który przeprowadza ocenę naszego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Koncentrujemy się na tym, aby realizacja naszych działań odbywała się na partnerskich zasadach: rzetelności, zaufania i zadowolenia z wzajemnych kontaktów.

Polityka firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem określającym politykę firmy WAK-Trans Sp. z.o.o.

Polityka firmy WAK-Trans sp. z o.o.


Zawsze jesteśmy blisko klienta.


Główne zasady naszej polityki jakości realizowane przez nas to :
- Systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
- właściwa identyfikacja potrzeb Klienta oraz szybkie zaspokojenie ich
- Nawiązywanie długotrwałych więzi z dostawcami jak i odbiorcami naszych usług
- Terminowość, elastyczność i bezpieczeństwo
- zasada ciągłego doskonalenia jakości naszych usług


WAK TRANS stale dba o podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Systematycznie organizujemy szkolenia kierowców mające na celu uświadomienie jak olbrzymie zagrożenie powoduje kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, niewłaściwe mocowanie ładunku czy nieprzestrzeganie przepisów BHP.

Zbudowany przez nas system jakości zmienia się według potrzeb klientów, jest ciągle doskonalony, swój wkład w doskonalenie systemu maja wszyscy pracownicy. Wszyscy pracownicy i zarząd spółki są świadomi, że tylko przy zaangażowaniu każdego z pracowników możemy osiągnąć sukces i pozwoli to na spełnianie wymagań jakościowych klientów zgodnie z ich oczekiwaniami.

Stale poszukujemy nowych rozwiązań. Pracujemy w oparciu o nowoczesne technologie.
Kształtujemy i wdrażamy nowe idee. Nie zatrzymujemy sie w drodze do samodoskonalenia.


W trosce o dobro środowiska naturalnego posiadamy tabor który jest zaawansowany technologicznie i charakteryzuje sie niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Staramy się minimalizować negatywny wpływ jaki wywierają tak czy inaczej wszystkie pojazdy spalinowe. Zmiana złych nawyków wśród kierowców może ograniczyć zużycie paliwa nawet o 10%, co bezsprzecznie ogranicza emisje spalin, a także jest zauważalne w wynikach ekonomicznych. Ponadto wdrożyliśmy program ochrony środowiska zatwierdzony przez Starostę miasta. Zarządzając transportem drogowym zwracamy szczególna uwagę na jak najbardziej optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału, aby ograniczyć nasza uciążliwość dla środowiska naturalnego.


Polityka antykorupcyjna.

Uwzględniając opowiązujące wymagania prawne, zobowiązania przyjęte przez WAK-Trans sp. z o.o. oraz zasady etyki biznesowej Zarząd spółki zobowiązuje się do przeciwdziałania wszelkim formom zakamuflowanej lub bezpośredniej korupcji. Szczegóły naszej polityki antykorupcyjnej znajdziecie Państwo w poniższym dokumencie

Polityka antykorupcyjna WAK-Trans sp. z o.o.

 

 
Home   |   Usługi   |   Flota   |   Certyfikaty   |   Kontakt
 
Copyright © WAKtrans